در قرون وسطی اروپایی ها حتی فرانسوی ها خیلی به حاما رفتن علاقهای نداشتند ولی عطر در بین ثروت مندان همیشه طرفداران خودش ررا داشت و عطر

 سازان کسب و کار خوبی داشتند ولی آنقدر گران بود که فقط طبقه خاصی مشتری این محصول بودند و تلاش عطر سازان بر این بود عطری بسازند که بتواند نظر

 خانم های سخت پستد پارسی را جلب کند و شاید یک سازنده عطر سالها تلاش میکرد به امید ساخت یک رایجه خاص و پول دار شدن

شهرGrasseدر تولید عطر شهرت فراوانى داشت

این شهر  آب و هوایى ر مطلوب خاكى حاصلخیز  كوه هایى بلندمانند حصارى دور منطقه را فرا گرفته

در واقعه تاریخچه استفاده از عطر به 2600 سال قبل و به كشور ایران برمى گردد

 ایرانى ها یكى از قدیمى ترین مردمانى بودند كه از عطر و اسانس هاى معطر به صورت  استفاده مى كردند

انقلاب فرانسه تاپیر جدی بر صنعت عطر فرانسه داشت و بهد از جنگ ها ی جهانی اول و دوم رشد برندهای بزرگ مانند 


Christian Dior   Givenchy  Coco Chanel

داشتند